آخرین خبرهای داغ آوریل 19, 2017

1
چهارشنبه, 19 آوریل, 2017 - 18:00

دو عصب شناس و فیزیکدان امریکایی، شیوه تکنیکی خارق العاده ایی را برای نشان دادن عظمت بیکران مغز تهیه کردند. آنها با عکس برداری از مغز شروع کردند. بعد اطلاعات ثبت شده را با تکنیکی شبیه منبت کاری، بر روی یک صفحه بزرگ با ورقه های طلا حک کردند. بعد ......

4688669
400
0