آخرین خبرهای داغ ژوئیه 18, 2017

1
سه‌شنبه, 18 ژوئیه, 2017 - 04:30

در ایجاد سرطان عوامل وراثتی (ژنتیک) و محیطی نقش اصلی را ایفا می‌کنند. به علت گسترده و تخصصی بودن بحث عوامل ژنتیکی و اینکه تا حدود زیادی وارثتی و غیرقابل اجتناب هستند.

4973478
1947
1947