آخرین خبرهای داغ اگوست 24, 2016

1
چهارشنبه, 24 اگوست, 2016 - 12:00

ترقیاتی که در فن کشتی سازی از زمان نوح به بعد حاصل شده، شایان بسی توجه است....

3947134
13029
0
2
چهارشنبه, 24 اگوست, 2016 - 00:45

به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی هواپیماهای روسی هفته گذشته از ایران رفته‌اند، اما رئیس مجلس می‌گوید پروازهای روسیه در پایگاه همدان متوقف نشده است. او به وزیر دفاع نیز تذکر داد که "ادب حکمرانی" را باید رعایت می‌کرد.

3945728
7980
7980
3
چهارشنبه, 24 اگوست, 2016 - 07:00

خوب است ورزشکاران ایرانی به جای تقدیم مدال المپیک خود به پاسداران جنایتکار ”مدافع حرم در سوریه” و ...، از این قهرمان اتیپوپی یاد بگیرند که با این حرکت سمبلیک دست هایش، اعتراض خود را به سرکوب و دیکتاتوری در کشورش نشان داد. وی همسر و دو فرزند در...

3946262
303
303
4
چهارشنبه, 24 اگوست, 2016 - 20:15

مصاحبه با مردم در رابطه با دخالت ایران در کشورهای منطقه و تاثیر آن بر زندگی روزمره ایرانیان

3948741
303
303
5
چهارشنبه, 24 اگوست, 2016 - 20:15

ترانه : من تو را آسان نیاوردم به دست
خواننده : اکبر گلپا
آهنگساز : جهانبخش پازوکی
ترانه سرا : جهانبخش پازوکی

3948753
32
32