کلیات انتزاع حوزه جوانان از وزارت ورزش تصویب شد

۳ آبان ۱۳۹۶

مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت ورزش و جوانان گفت: در جلسه دیروز مجلس، ماده 2 لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که شامل تعاریف است به طور کامل بررسی شد و با اصلاحات اندکی به تصویب رسید.