روزنامه رسالت

اگر ترامپ از برجام خارج مي شود، چرا ايران نتواند خارج شود؟

معاون سياسي دفتر رئيس جمهور، گفت: اگر ترامپ بدون هيچ دليل برجامي و وفق «نهضت خروج» ميگويد از برجام خارج ميشود، چرا ايران نتواند متقابلا و فراتر از برجام، ازمعاهدات امضاشده اش خارج شود؟

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - روزنامه رسالت