روزنامه رسالت

از کانال روزنامه ايران، دولت بهار و داوري شکايت مي‌کنم

نماينده سابق مردم تهران در مجلس گفت: به دليل افترا، نشر اکاذيب به قصد اضرار به غير و تشويش اذهان عمومي از آقايان حبيب الله جزء خراساني و عبدالرضا داوري و کانال‌ روزنامه ايران و دولت بهار شکايت خواهد کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - روزنامه رسالت