نوری‌زاده

پنجره ای رو به خانه پدری پنج شنبه ۳۰ فروردین

در این شماره از پنجره ای رو به خانه پدری برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به سخنان احمد زاد هوش مدیر مدرسه جامعت المرتضی و پیشنهاد وی...

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 29 فروردین

این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری متفاوت با برنامه های پیشین میباشد و برنامه را جناب دکتر محسن سازگارا اجرا مینمایند و میهمان برنامه جناب دکتر علیرضا نوریزاده هستند. دکتر نوری زاده: تفسیر شما از...

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۸ فروردین

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز مینماییم. سپس در باب محکومیت امجد حسین پناهی برادر رامین حسین پناهی به اعدام با...

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 28 فروردین

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز مینماییم. سپس در باب محکومیت امجد حسین پناهی برادر رامین حسین پناهی به اعدام با...

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲۴ فروردین

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای روبه خانه پدری تاملی بر احوالات و کارنامه آقایان علما خواهیم نمود و با شما در این باره به تفصیل سخن خواهیم گفت و در این میان به دیدن ویدیو کلیب...

پنجره ای رو به خانه پدری پنج شنبه 23 فروردین

در این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم و طبق روال هر هفته همراه با شما خوبان به گفتگو با جناب دکتر...

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۲ فروردین

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری اشاره ای به سالروز ترور شاه در روز ۲۱ فرودین سال ۱۳۴۴ خواهیم نمود و با شما سخن میگوییم. سپس از خبر اعطای جایزه ساخاروف در آمریکا...

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۰ فروردین

در این شماره از پنجره ای رو به خانه پدری برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می کنیم. سپس اشاره ای به سالروز درگذشت زنده یادان محمد علی فردین هنرپیشه بیاد ماندنی سینمای...

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۱ فروردین

در این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز مینماییم .سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با دوست عزیز وگرامی جناب آقای محمد رضا...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نوری‌زاده