نوری‌زاده

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۲۸ دی

درابتدای این شماره ازبرنامه پنجره ای رو به خانه پدری اشاره ای به علل و چگونگی دستگیری خانم نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی خواهیم نمود و توضیحاتی تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در پی آن طبق روال هرهفته به گفتگو...

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۷ دی

درابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری همراه با شما خوبان مروری خواهیم داشت به خروج شاه از ایران و دیدن فیلمی از ورود ایشان به مصر. سپس به دیدن ویدیویی ازسخنان سردار محمد رضا...

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۶ دی

در ابتدای این شماره ازبرنامه پنجره ای رو به خانه پدری به مناسبت سالروزخروج زنده یاد محمد رضا شاه پهلوی از ایران وهمچنین رای اعتماد گرفتن شاپوربختیاراز مجلس با شما به تفصیل به سخن خواهیم نشست. در ادامه به...

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۵ دی

دراین شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری با شما از شارلاتان بازی ودروغ پردازی ریا کارانه سران حکومت درعزل مرحوم آیت الله منتظری و انتصاب علی خامنه ای به رهبری تا یاوه سرایی کنونی آنها در...

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲۲ دی

در این شماره ازبرنامه پنجره ای رو به خانه پدری همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان امروز برنامه جناب آقای دکترمنوچهرفرحبخش خواهیم پرداخت و در ارتباط با قیام اعتراضی ملت ستم دیده بر علیه حکومت دد منش...

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۲۱ دی

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری نگاهی به اظهارات دکتر مهاجرانی در ارتباط با فیلم منتشر شده اخیر در باب انتخاب علی خامنه ای خواهیم داشت و توضیحاتی تقدیم حضورتان خواهیم نمود. درپی...

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۰ دی

در این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری و در سیزدهمین روزقیام هموطنان دلاورو جان برکف مان همراه با شما خوبان به گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی می نشینیم و با ایشان درارتباط با جنبش و...

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۹ دی

در این شماره ازبرنامه پنجره ای رو به خانه پدری در دوازدهمین روزاز قیام ملت ستم دیده شما را ازخبر کشته شدن دومین مبارززندانی بدست عوامل سرکوبگر امنیتی در زندان، ودستگیری بیش از 3700 نفردر چند روز اخیرمبارزات دلاوران...

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۸ دی

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای روبه خانه پدری به مناسبت سالروزخاموشی جهان پهلوان تختی با شما صحبت خواهیم نمود. در ادامه اشاره ای به بستری شدن آیت الله شاهرودی درآلمان و نقش دکتر سمیعی دراین ماجرا...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - نوری‌زاده