دیپلماسی ایرانی

جورج حبش از تاثیر مارکسیسم بر جنبش مقاومت فلسطینی می گوید

جوهره مارکسیسم راهی بود که بیانگر نگاه ما به قضایا و تحلیل ها و تعیین کننده جهت جنبش ما بود. در نتیجه فهم من از مارکسیسم از دهه شست بر این اساس بود که دلیل کار ما باشد و بر ارتباطات و فعالیت های جدل برانگیز ما که از هر گونه نظریه ای فارغ بود سایه...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دیپلماسی ایرانی