آخرین خبرهای داغ ژوئن 13, 2016

1
دوشنبه, 13 ژوئن, 2016 - 15:15

نور سریع تر از صوت سفر می کند، بهمین دلیل برخی افراد درخشان و باهوش بنظر می رسند تا زمانی که شروع به صحبت می کنند.

3714966
13082
0
3
دوشنبه, 13 ژوئن, 2016 - 07:30

در پی تیراندازی در باشگاه شبانه همجنس‌گرایان در اورلاندوی آمریکا، شماری از شخصیت‌ها در آمریکا و در دیگر کشورها این رویداد را محکوم کردند....

3713753
3419
3419
4
دوشنبه, 13 ژوئن, 2016 - 15:15

قتل عامی دیگر
طرح از Palo Lombardi

3714956
216
216
5
دوشنبه, 13 ژوئن, 2016 - 21:15

این ویدیو را به مبارزان آزادی خاوه ایران و به شیرانی که جانشان را در راه آزادی ایران از دست دادن تقدیم می کنیم ....

3715905
216
216
6
دوشنبه, 13 ژوئن, 2016 - 21:15

ایرانیان مقیم اسلو پایتخت نروژ به علت نقض مسلم حقوق بشر در ایران در اعتراض به حضور محمد جواد ظریف در مقابل وزارت امور خارجه نروژ دست به اعتراض زدند.

3715907
216
216