آخرین خبرهای داغ سپتامبر 5, 2016

1
دوشنبه, 5 سپتامبر, 2016 - 01:45

یکی از کارگزاران رژیم در مجلس وحوش اعلام کرد همکاری روسیه و ایران در همدان قطعا با اجازه شخص خامنه ای بوده است....

3984255
13082
0
2
دوشنبه, 5 سپتامبر, 2016 - 22:45

احمد منتظری به‌دلیل انتشار فایل صوتی پد‌رش درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت، برای هفتمین بار احضار و مورد بازجویی قرار گرفت و امروز دوشنبه پانزدهم شهریور،تفهیم اتهام شد و اتهام وی اقدام علیه امنیت رژیم اعلام شد.

3987350
13065
0
3
دوشنبه, 5 سپتامبر, 2016 - 10:00

عجب تقارن مباركى! چقدر هم كه به هم ميان!

3985259
13012
0
4
دوشنبه, 5 سپتامبر, 2016 - 15:30

در نظرسنجی ...

3986204
296
296
5
دوشنبه, 5 سپتامبر, 2016 - 21:30

دکتر محمد ملکی طی مصاحبه‌یی در خصوص قتل‌عام سال 67 ابراز داشت:...

3987268
296
296